Despre Instituție

Direcţia pentru Sport si Tineret a judeţului Bistriţa-Năsăud este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului si Sportului, cu personalitate juridica. Directia pentru Sport si Tineret a judetului Bistrita-Nasaud este finantata de la bugetul si din venituri extrabugetare.

La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, Directia pentru sport si Tineret are urmatoarele atributii principale:

 • Tine evidenta structurilor sportive fara personalitate juridica prin inscrierea acestora in Registrul Sportiv.
 • Finanteaza, pe baza de contract programele sportive ale asociatiilor judetene si ale cluburilor sportive de drept privat, aflate in raza judetului Bistrita-Nasaud.
 • Colaboreaza cu consiliile locale, in scopul utilizarii eficiente a sumelor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportiva de performanta in judetul Bistrita-Nasaud.
 • Colaboreaza cu Inspectoratul Scolar,unitatile de invatamint si cu institutiile de invatamint superior pentru organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar, precum si pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a instructorilor sportivi.
 • Elaboreaza si aduc la indeplinire, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, planurile de construire si de imbunatatire a bazelor si instalatiilor sportive, in vederea dezvoltarii sportului in general si a sportului de performanta in judet, finanteaza unele programe speciale pentru sportivi, sectii sau echipe din raza judetului.
 • Initiaza masurile necesare pentru prevenirea violentei la manifestarile sportive organizate in raza judetului, precum si a dopajului in sport.
 • Sprijina cu mijloace materiale si financiare practicarea sportului pentru toti.
 • Supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale, precum si a celor care au apartinut domeniului public si au intrat in circuitul privat.
 • Indruma si controleaza, din punct de vedere tehnico-metodic si de specialitate, toate structurile sportive din judet.
 • Indeplineste si alte atributii stabilite prin regulamente aprobate de Ministerul Tineretului si Sportului si prin acte normative specifice domeniului de activitate.
 •  Asigura punerea in aplicare la nivelul judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti a Programului de guvernare, a strategiei si programelor Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret in domeniile sportului si tineretului;
 • Utilizeaza centrele de agrement pentru tineret in scopul desfasurarii de activitati recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii si tineret;
 • Urmaresc aplicarea si controlul respectarii actelor normative din domeniile sportului si tineretului;
 • Colaboreaza cu celelalte institutii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, romane sau straine;
 • Organizeaza si desfasoara actiuni de si pentru tineret, actiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne si internationale, sportive si de agrement pentru tineri, in taberele sau centrele de agrement;
 • Elaboreaza calendarul anual de actiuni de sport si tineret proprii si in parteneriat si il supun aprobarii conducerii Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret;
 • Actioneaza in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si din alte fonduri, precum si pentru modernizarea si optimizarea serviciilor pentru sport si tineret;
 • Asigura sprijin de specialitate pentru realizarea de programe si proiecte de si pentru tineret, precum si pentru sport de catre institutii publice locale;
 • Colaboreaza, coopereaza si dezvolta parteneriate cu persoane fizice si juridice, in vederea indeplinirii obiectivelor in domeniile sportului si tineretului;
 • Ofera informatii si acorda consiliere in domeniile sportului si tineretului;
 • Organizeaza, participa, monitorizeaza si evalueaza actiunile in domeniile sportului si tineretului;
 • Organizeaza baza de date cu organizatiile neguvernamentale de si pentru tineret din judet;
 • Organizeaza tabere tematice, activitati de recreere, seminarii, cursuri pentru educatia nonformala pentru tineri si studenti;
 • Organizeaza si implementeaza programe cu caracter social pentru copii si tineri, cu precadere pentru cei defavorizati;
 • Propun Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret infiintarea sau desfiintarea centrelor pentru tineret pe care le coordoneaza, in vederea derularii activitatilor de informare si consiliere pentru tineret;
 • Finanteaza unele programe speciale pentru sportivi, sectii sau echipe din raza administrativ-teritoriala.