Tabere

 1.Date generale:

 • Denumirea unitatii :Directia Judeteana pentru Sport si Tinere Bistrita Nasaud; Str.Parcului, nr.1, tel/fax:0236.231470;
 • Amplasament : Centrul de agrement sangeorz- Bai, str.Lalelelor,nr.9 accesul se face din DN 17 s : Nasaud – Sangeorz – Bai;
 • Profilul de activitate : Cod CAEN – 5520; tabere – activitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata, agrement si alimentatie publica;
 • Forma de proprietate : de stat – Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret cu drept de administrare Directia Judeteana pentru Sport si Tineret – Bistrita-Nasaud;
 • Regim de lucru : Permanent 24 ore/zi; 90 zile/an cazare si masa; 8 ore/zi; 365 zile/an pentru personal angajat;
 • Functionare : functioneaza in baza H.G. 776 din 28.07.2010;

2.Date specifice activitatii:

 • Activitatea desfasurata : -activitati de cazare pentru grupuri in tranzit;-activitati cultural recreative pentru tineri;
 • Dotari : – cladire in regim de inaltime P+2 care cuprinde urmatoarele spatii : – Sala de mese – suprafata – 104 mp;

– Bucatarie – suprafata – 140 mp;

– Magazii alimenta-materiale – 80 mp;

– Club – suprafata – 80 mp;

– Sala internet – suprafata – 30 mp;

– Sala sedinte – suprafata – 25 mp.

Dotari bloc alimentar: —   Masina de gatit;

–       Masina de spalat vase;

–       Masaina de curatat legume;

–       Plita pentru friptura;

–       Agregate frigorifice.

Dotari dormitoare: aparatura TV in fiecare dormitor.

Centrala termica plus 2 rezervoare cu capacitate 5000 l; – rezervoarele

amplasate suprateran imprejmuite cu tarc de protectie.

Mijloace de transport: – 2 autoturisme; – 1 microbus

 • Bilantul de materiale: – Gas propan: – un consum de aproximativ 1500 l/ luna; se aprovizioneaza de catre dupa necesitati – 2000-3000 l; Alimente: – se aprovizioneaza in ambalaj propriu de catre furnizor.
 • Utilitati: – Servicii apa-canal – contract cu SC Aquabis SA – Bistrita

–       Servicii salubrizare – contract cu Primaria Sangeorz – Bai

–       Energie electrica – de la retea furnizor SC Electrica SA – consum kw ora/luna – 3500-4000 kw.

   3. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu:

 • Protectia calitatii apelor:

– Alimentarea cu apa se face de la reteaua orasului-consumul de apa este de aproximativ 350 – 400 mc / luna;

-Sursele de ape uzate si compusii acestor ape: apa uzata provine de la           bucatarie si grupurile sanitare evacuarea facandu-se la reteaua de           canalizare;

-Compusii apelor: conform buletinului de analize nr.243/30.04.2010 nu    sunt inregistrate depasiri la indicatorii determinati (PH; suspensii;          detergenti; substante extractibile).

 • Protectia atmosferei:

-Sursele si poluantii pentru aer: -centrala termica este prevazuta cu un      cos care are o inaltime de 12 m, este autorizata si verificata ISCIR –        service pe baza de contract cu SC PROGAZ INSTAL SRL

-Emanatii in urma arderolr: oxizi de sulf, monoxid de carbon, oxizi de           azot.

 • Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

-Surse de zgomot si vibratii – nu este cazul;

-Dotarile, amenajarile,si masurile de protectie impotriva zgomotului si           vibratiilor – nu este cazul;

-Nivelul de zgomot si de vibratii produs – conform raportului de     incercare nr.120/31.03.2010 nu s-au inregistrat depasiri ai parametrilor.

 • Protectia solului si subsolului:

-Surse posibile de poluare a solului – nu este cazul;

-Masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia solului si a subsolului – nu este cazul.

 • Protectie impotriva radiatiilor:

-Sursele de radiatii din activitate – nu este cazul;

-Dotarile, amenajarile, si masurile de protectie impotriva radiatiilor – nu           este cazul;

-Nivelul radiatiilor emise in mediu – nu este cazul.

 • Protectia fondului forestier:

-Situatia afectarii fondului forestier – nu este cazul

-Lucrarile si masurile pentru diminuarea si eliminarea si eliminarea           impactului negativ produs asupra vegetatiei si parcurilor nationale si a           rezervatiilor naturale – nu este cazul.

 • Protectia ecosistemelor, biodiversitatii si ocrotirea naturii:

-Surse posibile de afectare – nu este cazul;

-Masuri pentru protectie – nu este cazul.

 • Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional:

-Modul de incadrare a obiectivului in peisaj – nu este cazul;

-Masuri si amenajari pentru protectia peisajului si a zonelor de interes           traditional – nu este cazul.

 • Gestiune deseurilor:

-Surse de deseuri, tipuri, compozitie si cantitati de deseuri rezultate –           deseuri menajere provenite de la bucatarie – 150-180 kg/luna;

-Modul de gospodarie a deseurilor – contract cu Primaria Sangeorz – Bai

 • Gestiunea substantelor si preparatelor periculoase:

-Substante si preparate periculoase – nu este cazul;

-Modul de gospodarire – nu este cazul.

 • Gestiunea ambalajelor:

-Tipurile si cantitatile de ambalaje – ambalaj hartie – 260 kg/an; – ambalaj           mase plastice – 266 kg/an; – provenite de la aprovizionare;

-Modul de gospodarire a ambalajelor – se colecteaza separat dupa care    sunt predate societatilor autorizate – SC Frattelo Pergroup SRL – masele          plastice si SC Redivivus Prodcom SRL – hartie si carton.

 • Incadrarea in planurile de urbanism si amenajarea teritoriului.
 • Modul de incadrare a obiectivului in cerintele planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului.
 • Protectia asezarilor umane:

-Distanta fata de asezarile umane, localitatile si populatia eventual afectata – nu este cazul;

-Masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia asezarilor umane – nu este cazul.

 • Respectarea prevederilor conventiilor internationale la care Romania a aderat – nu este cazul.
 • Amenajarile, dotarile si masurile pentru respectarea conventiilor internationale, a reglementarilor comunitare si ale organismelor O.N.U. la care Romania a aderat – nu este cazul.
 • Alte date si informatii privind protectia mediului – nu este cazul.
 • Reconstructia ecologica
 • Lucrari si masuri pentru refacerea mediului deteliorat, precum si pentru mentinerea unui ecosistem corespunzator in zona
 • Monitorizarea mediului – se vor respecta conditiile impuse prin acord de mediu.
 • Dotari si masuri privin instruirea personalului, managementul expoatarii si analiza periodica a propunerii de confirmare pentru controlul emisiilor de poluanti, supravegherea calitatii mediului si monitorizarea activitatilor de protectie a mediului – evidenta gestiunii deseurilor, nivel de zgomot, limite maxime pentru poluantii continuti in apele uzate.